29/01/2019 : 12ème puits Ankany Firariantsoa Efoetse